LO Stats viktigste krav i årets lønnsoppgjør er økt kjøpekraft, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Kravene er tråd med forutsetningene for frontfaget, det vil si forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO for konkurranseutsatt industri i privat sektor.

Vi forutsetter videre at den samlede lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende for ledere og andre grupper av ansatte, poengterer Lise Olsen.

Om Spekterforhandlingene:

  • I tillegg til foretak som VY, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter.
  • Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandler LO Stat og Spekter de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen, som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).
  • I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
  • I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
  • Spekter er delt inn i 13 områder. Områdeinndelingen kan du se her.