Les også: frifagbevegelses stemningsrapport fra innspurten

Riksmekler Kari Gjesteby har frist ved midnatt til å finne løsningen på mange vanskeligheter. Hennes jobb er å se om det er mulighet å forene arbeidstakernes og statens ambisjoner og krav.

- Vi har ikke lov til å røpe noe fra meklingen. Den informasjonsjobben er det Riksmekleren som har. Men såpass kan vi si at det gjenstår mye arbeid, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen. På vei til Riksmekleren nok en gang. Til nå har meklingen forløpt greit, men slik det alltid er: det siste døgnet skal alt det vanskelige på bordet.

Rønoldtangen slår likevel fast at hun og hennes forhandlingsdelegasjon starter sluttspurten med en klar ambisjon om å komme i mål uten at det blir konflikt.

- Likevel er både vi, de mange tillitsvalgte og berørte medlemmer forberedt på alternativet, som er at vi er i konflikt fra arbeidstidens start i morgen. Streikekomiteen er klar til å trykke på knappen og de som er plukket ut i det første uttaket er forberedt og motivert. Det er ingen som i utgangspunktet har lyst til å streike, men streik er et lovlig kampmiddel, og må vi så må vi, sier Rønoldtangen.

Her finner du en omtale av og en oversikt over det første streikeuttaket i LO Stat.

Det er forhandlingslederne i staten som deltar i formiddagens meklinger. LO Stats forhandlingsutvalg, som består av representanter fra de berørte forbundene, vil likevel kunne trommes sammen på kort varsel. På et nærmere angitt tidspunkt samles så alle delegasjonene på Riksmeklerens kontor.

Her er en oversikt over gangen i tariffoppgjøret.