- Striden om pensjoner i kultursektoren har pågått i årevis. Nå blir det innført hybridpensjon, og vi kan endelig sette punktum, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Stridstema siden 2016.

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning på grunn av en akutt økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon.  

Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi hadde tidligere. Vi inngikk den midlertidige pensjonsordningen ene og alene fordi arbeidsgiver lovte oss at dette skulle sikres i en varig ordning.  

Enighet etter streiken i fjor.

25. oktober 2021 avsluttet vi en nesten åtte uker lang streik, fordi arbeidsgiverne gikk med på å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren 1. april i år.

Vi har en protokoll som sier:

«Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral).»

«Ordningen skal gi pensjon fra første krone og første arbeidende time og omfatte alle fast og midlertidige ansatte, herunder frilansere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og stillingsstørrelse.»

«Partene legger til grunn at vilkårene i ordningen, herunder nivået på sparingen, ikke skal forringes sammenlignet med dagens ordning.»

LØSTE FLOKENE: Med hjelp fra Riksmekleren løste LO Stats Lise Olsen og Spekter pensjonsfloken i kultursektoren.

LØSTE FLOKENE: Med hjelp fra Riksmekleren løste LO Stats Lise Olsen og Spekter pensjonsfloken i kultursektoren.

Enige med Riksmeklerens hjelp.

1. april i år skulle dermed en ny permanent ordning vært på plass. Slik gikk det ikke, og partene stod langt fra hverandre da fristen gikk ut.

-  Vi ble med på å forhandle videre etter meklingen som avsluttet streiken i fjor. Utforske alle muligheter. Men vi klarte ikke å bli enige innen fristen. Vi har med hjelp fra Riksmekleren de siste dagene funnet gode løsninger vi er fornøyd med, sier Lise Olsen.

Dermed unngår kultursektoren en ny og opprivende pensjonsstreik.

HISTORISK: LO Stats nestleder og forhandlingsleder, Lise Olsen, signerer protokollen som sikrer hybridspensjon i kultursektoren.

HISTORISK: LO Stats nestleder og forhandlingsleder, Lise Olsen, signerer protokollen som sikrer hybridspensjon i kultursektoren.

Riksmeklerens møtebok for NTL og Creo. (PDF, 279KB)

Riksmeklerens møtebok for Fagforbundet. (PDF, 829KB)