Alle får et generelt tillegg på 14.625 kroner per år. Det gis ytterligere et tillegg på 5.850 kroner per år til ansatte med en årslønn på 490.242 kroner eller lavere. Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

- Jeg er fornøyd, og vi har forhandlet fram et historisk godt oppgjør for våre forbunds medlemmer, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO.

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene. Unntaket er helse, der det gås en ny sentral runde (A2).

Lønnsløft for bussjåfører.

Videre er VY Buss en del av resultatet mellom LO og NHO gjennom bussbransjeavtalen og funksjonæravtalen. Der ble det endelige resultatet 13 kroner timen for bussjåfører, noe som utgjør 25.350 kroner i full stilling. De som er på funksjonæravtalen får det generelle Spekter-tillegget samt eventuelt lavtlønnstillegg, og skal forhandle lokalt senere.

Her er fristene for å bli enige ute på virksomhetene.

Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift, område 11 Øvrige Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere.

Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 27. april kl. 16:00 for NRK og 16. mai kl. 12:00 for øvrige områder. Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende.

Utvalg om hjemmekontor.

Partene konstaterer at bruk av hjemmekontor har fått større utbredelse de senere årene, og er enige om at det gjennomføres et partsarbeid for å undersøke omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene. Arbeidet skal gjennomføres av det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse.

- I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien, kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulikeproblemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor frem mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandler LO Stat og Spekter de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Her er protokollen fra de sentrale forhandlingene i Spekter-området. (PDF, 154KB)

Her er protokollen fra bussbransjeavtalen og funksjonæravtalen i VY Buss. (PDF, 67KB)

Her finner du oversikt over områdene i Spekter.