Oppgjøret ga et generelt tillegg på 2000 kroner i stillingsgruppe 1-4 og 4000 kroner i stillingsgruppe 5 med virkning fra 1.8. 2015.

4000 fikk også ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5 (Stillinger der det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning)

Øvrige medlemmer i LO-forbundene gis et tillegg på 2000 kroner med virkning fra 1. august 2015.

Øystein Gudbrands har vært LO Stats representant i forhandlingene. Revisjonen gjelder de såkalte A2-forhandlingene for ansatte i område 10, helseforetak, og område 4, Lovisenberg sykehus.

LO Stat har forhandlet med arbeidsgiverforeningen Spekter på vegne av alle LO-forbund som har medlemmer i de statlige helseforetakene

Stillingsgruppe 1: Stillinger hvor det som hovedregel ikke stilles krav om særskilt utdanning
Stillingsgruppe 2: Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning Stillingsgruppe 3: Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell.
Stillingsgruppe 4: Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m fl.
Stillingsgruppe 5: Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad.

SE OGSÅ:
Protokollen, om (PDF, 89KB)råde 10 - helseforetakene (PDF) (89KB)
Protokollen, område 4, Lovisenberg sykehus (PDF) (67KB)