Hovedsammenslutningenes forhandlingsledere møtte statens personaldirektør Merete Foss Liverød for å overlevere første kravdokument. Forhandlingsfristen er natt til 1.mai.

Se også: