- Det blir krevende forhandlinger. Men vi vil bruke tiden godt frem til 1. mai for å få til en forhandlingsløsning, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Rønoldtangen konstaterer at meklingsresultatet i frontfaget ga et resultat som er beskrevet som moderat.
- I offentlig sektor må dette selvfølgelig tas hensyn til. Vi forsvarer frontfagsmodellen og har lang tradisjon for å vise ansvarlighet. Men det hører med til historien at i siste tariffperiode er det et lønnsetterslep på 0,5 prosent i forhold til industrien. Dette må tas hensyn til i forhandlingene med staten, sier hun.
I forkant av tariffoppgjøret har hovedsammenslutningen Akademikerne tatt til orde for å endre dagens lønnssystem i staten og la all lønnsdannelse skje lokalt.
-Dette kommer vi ikke til å finne oss i. Vi har hørt enkelte signaler fra regjeringen som tyder på at de har forståelse for Akademikernes syn. Hvis dette betyr at vi blir møtt med slike krav fra staten, er det å be om brudd i forhandlingene, sier Rønoldtangen.
LO Stat mener at bare et stort sentralt tillegg og sentrale justeringsforhandlinger vil bidra til en rettferdig lønnsutvikling for alle, samtidig som det gir rom for å ta sentrale grep og gi litt mer til grupper ved behov. Avsetninger til lokale forhandlinger er et naturlig tredje element, men slike forhandlinger må ha legitimitet og det er viktig at forhandlingene og tvistemulighetene er reelle.
LO Stat krever også at arbeidet for likelønn må videreføres i tariffoppgjøret 2014. Regjeringen har et selvstendig ansvar for å utjevne lønnsforskjeller mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver har et ansvar for likelønn i forbindelse med tilsetting av kvinner, mener LO Stat.
Kravene knyttet til fellesbestemmelser og de detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten på et senere tidspunkt.
Fristen for forhandlingene i statsoppgjøret er 30. april ved midnatt.
Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:

Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen telefon: 930 05 183
Informasjonssjef Stein Syrstad: 906 89 882