Alle får et sentralt tillegg på 4.388 kroner. Medlemmer som har årslønn på 455.967 kroner eller mindre får et lønnstillegg på 6.338 kroner.

- Resultatet er i tråd med forutsetningene for frontfaget mellom LO og NHO, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2021. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Skal jobbe for flere lærlinger.

På bakgrunn av de særskilte utfordringene i arbeidsmarkedet som en følge av pandemien, har mange unge arbeidstakere blitt ekstra hardt rammet. Partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021.

- Jeg er glad vi er enige med Spekter. Det betyr mye for de som tar fagutdanning å ha utsikter til en lærlingeplass. Nå forventer LO Stat at virksomhetene følger opp, sier Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat.

Pensjon i kultursektoren.

Forhandlingene om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren blir en del av forhandlingene på virksomhetene.

- Partene lokalt i kultursektoren skal nå forhandle videre om pensjoner, sier Lise Olsen.  

Helse og Vy Buss med eget løp.

Lønnstillegg for overenskomstområde 5, Vy Buss er tidligere avtalt gjennom meklingen på Bussbransjeavtalen.

Lønnstillegg for helseforetak og sykehus fastsettes i de videre forhandlingene.

Forhandlinger på virksomhetene.

Nå som det sentrale lønnsoppgjøret er i havn starter forhandlinger på virksomhetene.

  • Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er onsdag 5. mai 2021 klokken 15.00 Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende.
  • For overenskomstområde 1 Kultur er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 klokken 15.00.
  • For overenskomstområde 2 Norges Bank er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 12. mai 2021 klokken 15.00.
  • For overenskomstområde 6 NRK er frist for avslutning av forhandlingene torsdag 22. april 2021 kl.15.00.
  • Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift, 11 Øvrige Helseforetak og 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere. Dette gjelder også uplasserte virksomheter som enten er helseforetak eller som er eid av helseforetak.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.

Her kan du lese mer om Spekters områder og hvilke virksomheter lønnsforhandlingene omfatter.

Her er protokollen fra forhandlingene (PDF, 173KB)