§ 1 Virkeområde

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed.
Tilleggene kompenserer ulemper som de spesielle forhold som opphold i polare strøk medfører.

§ 2 Satser

Ved opphold i polare strøk utbetales følgende polartillegg:
Polartillegg (unntatt Longyearbyen) kr 169 pr. døgn.
Longyearbyen kr 113 pr. døgn.

Tilleggene utbetales for sammenhengende opphold utover 15 døgn. Ved opphold utover 15 døgn utbetales tilleggene fra første dag.

Under ferie eller tjenestereiser utenfor polarområdet beholdes tillegget.

Oppholdet regnes fra avreise fastlands-Norge og fram til tilbakekomst fastlands-Norge. 

§ 3 Regulering av satser

Satsene forhandles årlig med virkning fra 1. januar påfølgende år.

§ 4 Varighet

Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024.