§ 1 Virkeområde

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed.
Tilleggene kompenserer ulemper som de spesielle forhold som opphold i polare strøk medfører.

§ 2 Satser

Ved opphold i polare strøk utbetales følgende polartillegg:
Polartillegg (unntatt Longyearbyen) kr 145 pr. døgn.
Longyearbyen kr 102 pr. døgn.
Tilleggene utbetales for sammenhengende opphold utover 15 døgn. Ved opphold utover 15 døgn utbetales tilleggene fra første dag.
Under ferie eller tjenestereiser utenfor polarområdet beholdes tillegget.
Oppholdet regnes fra avreise fastlands-Norge og fram til tilbakekomst fastlands-Norge. 

§ 3 Varighet

Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.