Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid.

 1. Beregning av reisetid utenom alminnelig arbeidstid:
  a)    Reisetid er den tid som medgår mellom arbeidssted/bosted og bestemmelsesstedet for reisen, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere bestemmelsessteder, regnes tid for reiser mellom det enkelte bestemmelsessted som reisetid.
  b)    Tid som tilbringes på hotell og lignende telles ikke som reisetid.
  c)    Reisetid mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass.
  d)    Reisetid beregnes time for time (1:1).
   
 2.  Kompensasjon for reisetid:
  a)  Opparbeidet reisetid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag.
  b)  Dersom reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter for beregnet reisetid.
  Dersom reisetiden er opparbeidet på frilørdager, søndager, ukefridager (turnusfridager), påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, utbetales timelønn pluss 50 % for beregnet reisetid.
  c)  Tilleggene etter § 15 nr. 3 og 4 utbetales ikke for beregnet reisetid.
   
 3. Bestemmelsen omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.
   
 4. Arbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget.