Følgende permisjoner avbryter ikke tjeneste- eller stillingsansienniteten:

  1. Permisjon med hel eller delvis lønn.
  2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlig verv.
  3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og polititjeneste, og ved arbeid i internasjonale operasjoner, hjelpeorganisasjoner og lignende.
  4. Permisjon uten lønn for omsorgsarbeid.
  5. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for statstjenesten med inntil 3 år. En arbeidstaker som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket eller utsatt, kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.
  6. KDD kan bestemme at også annet fravær regnes med i tjeneste- eller stillingsansienniteten.