1. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for vedkommende yrkesgruppe.
  2. Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan.
  3. Stillingskode, stillingsbetegnelse, lønnsstige og lønnsspenn skal benyttes.
  4. Ved avansement innen samme virksomhet fra stilling i lønnsspenn til stillinglønnsstige, beholdes tidligere lønn som en personlig ordning.
  5. Arbeidstaker skal tilbys en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf. den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene og hindre diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.
  6. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.