1. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for vedkommende yrkesgruppe.
  2. Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan.
  3. Stillingskode, stillingsbetegnelse og lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes.
  4. Ved avansement innen samme virksomhet fra direkte plassert stilling i lønnsspenn til stilling på lønnsramme med minst samme topplønn på grunnstigen, beholdes tidligere lønn som en personlig ordning dersom innplassering etter ansiennitet vil gi lavere lønn.
  5. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.
  6. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.