Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten.