Overenskomster og avtaler mellom Spekter og LO Stat omfatter virksomheter fra både offentlig og privat sektor.