Overenskomster og avtaler mellom Spekter og LO Stat omfatter blant annet virksomheter som Posten Norge, NRK, Vy og helseforetakene.