- Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stat krever at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen.

LO Stat forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. (YS, LO og Unio har en likelydende avtale, mens Akademikerne har sin egen).

LO Stat vil komme tilbake til konkrete krav på innretning og profil med videre under forhandlingene.

Se også: LO Stats første krav i hovedoppgjøret i staten (PDF) (140KB)