Riksmekleren og staten får i dag den detaljerte oversikten over hvem som er med i det første streikeuttaket i staten. Rundt 10.000 medlemmer fra forbund i LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne står på lista. De er spredt over store deler av landet, men med hovedvekt på de store byene. LO Stat har varslet plassoppsigelser for 3378 statstilsatte.

Dersom riksmekleren ikke lykkes med å forhandle fram en enighet mellom arbeidsakerorganisasjonene og staten, vil streiken være effektiv fra arbeidstidens start torsdag 24. mai.

Årets oppgjør er spesielt fordi det ikke kom noe tilbud fra staten før oppgjøret endte i brudd. Meklingen er godt i gang, og riksmekler Kari Gjesteby har frist på seg til midnatt den 23. med å få fram et resultat. Under meklingen er det bare riksmekleren som uttaler seg om innholdet i meklingen. Det innebærer at det er vanskelig å informere om det som foregår.

Her er imidlertid lenker til en del av det som allerede er sagt og skrevet om årets oppgjør i staten. Og en nyttig lenke til NTLs sider med spørsmål og svar for dem som eventuelt er tatt ut i konflikt.

 

SE OGSÅ: