Totalramma for tariffoppgjøret i staten er på om lag 3,5 prosent. Men på grunn av et stort lønnsoverheng fra i fjor, samt lønnsglidning, blir det mindre «friske» penger til fordeling.

De lavest lønte i staten får et tillegg på 4200 kroner, mens alle over lønnstrinn 52 får en prosentøkning på om lag 1,1 prosent.

Se også: Ny lønnstabell (XLSX, 13KB) (Excel-format)

I et oppgjør der rammene er trangere enn på mange år, gikk LO Stat derfor inn i oppgjøret med et hovedkrav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som et generelt tillegg avtalt sentralt.

- Vi mener dette gir den mest rettferdige fordelingseffekten, og er glad for at staten lyttet på oss, sier hun.

 - I tillegg har også dette oppgjøret en god likelønnsprofil, noe som er viktig for oss, sier hun.

  -Totalt sett er dette et akseptabelt resultat for våre medlemmer. Samtidig viser vi den samme ansvarligheten som partene i LO/NHO-oppgjøret viste. Dette er et godt oppgjør også for Norges økonomi, sier Rønoldtangen.

Rønoldtangen legger til at hun er fornøyd med at partene fant fram til en forhandlingsløsning i dette oppgjøret. Det har nærmest blitt en regel oppgjøret i staten ender hos meklingsmannen. I fjor ble det da også streik i offentlig sektor.

- Noen oppgjør er så kompliserte at partene trenger meklingshjelp, men de beste løsningene finner vi gjennom forhandlinger. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi klarte å komme i mål.

Resultatet i korte trekk:

  • Et generelt tillegg til alle – dels kronetillegg, dels prosenttillegg
  • Minimum 4200 kroner for de lavest lønnede.
  • En ramme på om lag 3,5 prosent

For ytterligere kommentarer:
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat: 930 05 183
Stein Erik Syrstad, infosjef: 906 89 882