• Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • AtB AS
 • Brakar AS
 • Electronic Chart Centre AS, ECC
 • Enova SF
 • Finnmarkseiendommen, Fefo
 • Garantikassen for fiskere
 • Innovasjon Norge
 • Konsentra AS
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Tipping AS
 • Ruter AS
 • Sio Mat og Drikke AS
 • SIVA, Selskapet for industrivekst SF
 • Statnett SF
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Asta
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ
 • Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Trygg Trafikk
 • Vinmonopolet, AS