Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak: (det er en intensjon om å opprette dette overenskomstområdet, jf protokollens punkt II). 

  • Sykehuspartner HF
  • Luftambulansetjenesten HF
  • Pasientreiser HF
  • Helse Vest IKT AS
  • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
  • Sjukehusapoteka Vest HF
  • Helse Nord IKT HF