- Vi har alltid tro på å finne løsninger, men vi har store kompliserte spørsmål med oss inn i meklingen. Streikefaren er derfor stor, poengterer Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder i meklingen.

I meklingen må LO Stat og Spekter finne svar på arbeidstid, lønn og ikke minst hva slags opplæring en lokfører skal ha.

Krever nasjonal standard for lokførere.

I dag utdanner Norsk Jernbaneskole lokførere, men utdanningen er ikke lovfestet. Med Jernbanereformen kan selskapene selv velge å stå for utdanningen. NLF og LO Stat krever en nasjonal standard for kompetansen en lokfører skal ha.

- Vi ønsker at staten skal utstede førerkort. Vi kan ikke godta at hvilket som helst bakgårdsselskap deler ut førerkort til lokførere. Vi ville aldri akseptert en slik modell for bil og buss. Når regjeringen ikke vil lovfeste utdanning av lokførere, krever vi det inn i avtaleverket, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i NLF.

Trygghet for de reisende.

Ringdal er nemlig dypt bekymret for sikkerheten.

- Sikkerheten er helt avgjørende for en god jernbane. Togselskapene får konkurrere på andre områder enn ved å redusere fagkunnskapen til lokførerne. Trygghet for passasjerene er vi villig til å streike for, sier Rolf Ringdal.

Her blir lokførere tatt ut:

  • Bergen (1)
  • Kristiansand (1)
  • Lillestrøm (28)
  • Oslo (11)
  • Ski (29)
  • Trondheim (1)