Område 9 i Spekter er et "samleområde" med 73 B-deler, og kom i havn etter noen tøffe runder, der LO Stat og Spekter måtte gi både bistand og trå til i avsluttende fase 3-forhandlinger. NRK kom som kjent i mål 17. juni etter mekling på overtid . Nå har medlemmene sagt ja til resultatet.

Helseforetakene har egne frister, og de er nå inne i en fase der de kan be om hjelp fra LO Stat og Spekter (bistand) for å unngå å havne hos Riksmekleren. Prosessen foregår denne uka, og følgende har bedt om hjelp etter at forhandlingene har stoppet opp:

Sykehuset Telemark, Sykehuset Vestfold, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset, Helse Nord-Trøndelag, Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Forhandlingene går til og med onsdag denne uka. Skulle det fortsatt være noen som ikke har funnet en løsning, vil det bli gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger med LO Stat og Spekter i spissen, før en eventuell beslutning om mekling fattes.