Randi Stensaker går av med pensjon i løpet av høsten, mens Anniken Refseth er ansatt som distriktssekretær for FLT i Trøndelag.

Et enstemmig styre i LO Stat stilte seg bak innstillingen fra administrasjonen i LO Stat. Styret i LO Stat består av representanter fra LO Stats forbund.

-Jeg er glad for å ha fått på plass dyktige folk i to sentrale verv. Vi snakker her om nøkkelpersonell på tariffsida i staten og innenfor kurs- og konferansevirksomheten vår. Vi står foran store utfordringer i tida framover, og jeg syns vi har vært heldig som har fått Vibecke og Mona med på laget her i Oslo, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Vibecke Solhaug har lang og bred erfaring som forhandler innenfor det statlige tariffområdet. Hun har sittet i LO Stats forhandlingsutvalg siden hun ble valgt til forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag i 2010. Før det hadde hun diverse verv i forbundet.

- Jeg er glad for å bli valgt og gleder meg til å ta fatt på utfordringene som kommer. Det spennende med nytt arbeidsmiljø og nye kolleger, sier Solhaug i en kommentar rett etter valget.

Mona Fagerheim har siden 2006 vært LO Stats distriktssekretær i Bodø, med ansvar for Nordland og Nord-Trøndelag. Før det var hun tillitsvalgt på flere nivåer i Fagforbundet i Nordland.

-Jeg takker for tilliten, og gleder meg til å ta fatt, sier hun.