Siden det er hovedoppgjør i 2016, er det svært omfattende forhandlinger som skal gjennomføres. I tillegg til penger vil det bli forhandlet om sosiale bestemmelser og ikke minst hvordan hele systemet er bygget opp. Både i stat og Spekter har arbeidsgiver varslet at de ønsker seg endringer.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sa på LOs representantskapsmøte i forrige uke at årets tariffoppgjør blir en kamp om selve lønnssystemet i staten. Hun sendte en klar melding til KMD-statsråd Jan Tore Sanner: Å videreføre en likelydende tariffavtale for alle statstilsatte blir en hovedprioritering for LO Stat og medlemsforbundene denne våren.

I dag var forhandlingsutvalget i statsoppgjøret samlet i Møllergata. I utvalget sitter representanter for de ulike forbundene. Også i Spekter har man et forhandlingsutvalg som treffer de overordnede beslutningene under forhandlingene.

I Spekter er forhandlingssytemet slik at det gjennomføres korte innledende forhandlinger (A-delen), som inneholder bestemmelser som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter, mens B-delen, som forhandles senere regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. I staten gjennomføres sentrale forhandlinger mellom partene, og hvis man blir enige om det, kan det også gjennomføres lokale forhandlinger.