Norsk Tjenestemannslag organiserer på tvers av yrkesgrupper og har medlemmer fra alle typer stillinger i NRK. Derfor vil en streik måtte berøre mye av virksomheten.

Forhandlingene i NRK er en del av årets Spekter-oppgjør. Partene klarte ikke å bli enige i de virksomhetsvise forhandlingene, og bruddet var et faktum tidligere i mai.

 - Hovedproblemet er at vi anser at de lavtlønte kommer mye dårligere ut enn de høytlønte i kroner og øre. Dette har vært en tendens i NRK de siste seks årene, sier Lise Olsen, som leder forhandlingene på vegne av LO Stat.

- Helst skulle vi selvfølgelig kommet fram til en forhandlingsløsning, men siden dette viste seg umulig er det greit at Riksmekleren får prøve å finne ut av det, sier Olsen.

Olsen konstaterer at meklingen blir utfordrende, men at LO Stat går inn i dem med et mål om å komme fram til en løsning.

- Ingen ønsker en streik, men hvis det blir nødvendig er våre medlemmer klare, sier hun.

Her er streikeuttaket:

NRK Marienlyst:       497

Lisensavdelingen:      78

NRK Tyholt:               54

Sami Radio:               41

Troms:                        18

Oppland:                      9

Rogaland:                    9

Østlandssendingen:    8

Hordaland:                  8

Møre og Romsdal:      7             

Buskerud/Vestfold:      7

Finnmark:                    6

Trøndelag:                  5

Hedmark:                    4

Nordland:                    4

Sørlandet:                   4

Telemark:                    2

Østfold:                       1

Sogn og Fjordane:      1

For ytterligere kommentarer:

Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat under meklingen: 900 66 207