- Det har vært tøffe forhandlinger, nå er jeg glad vi kom i mål og unngikk streik. LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO Stat-sekretær Sissel Hallem har vært LO Stats forhandlingsleder under meklingen på Bussbransjeavtalen. Hun er fornøyd med at partene kom i hvan, og storstreik ble unngått.

LO utjevner forskjellene

- Nå har Riksmekleren valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

LO tar ansvar 

- Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til. 

-LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller. De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet. 

- Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun. 

Lavlønnstillegg utjevner 

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene. 

- Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik. 

-Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss. 

Fakta om oppgjøret: 

  • Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april. 
  • Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året. 
  • Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. 
  • Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter, samt Bussbransjeavtalen i Spekter-området.
     

Her kan du laste ned Riksmeklerens skisse og møtebok.

LO Stat-Spekter (PDF, 99KB)

LO-NHO (PDF, 196KB)