Det er ikke her i Møllergata 10 i Oslo streiken gjennomføres, selv om vi har et koordinerende ansvar og er forhandlingsmotpart. Det er ute i virksomhetene jobben gjøres. I totalt seks byer ble det tatt ut folk i streik. Over 400 medlemmer i LO Stats forbund tok på seg streikevester og trosset både vær og vind, dag etter dag, uke etter uke. Nye sto klar da regjeringen grep inn. Konflikten var preget av en sterk indre solidaritet. De som var igjen på jobb, uansett yrkesgruppe, ga helhjertet støtte. 
- Men uansett var det de som ble tatt ut som gjorde den største jobben, og det skal de ha stor takk for, og de skal vite at vi er veldig klar over at dette sikkert har tatt på, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
Den samme takken sender han til forbundene som var involvert: Fagforbundet, FO, Creo og EL og IT-forbundet og til LO Stats distriktssekretærer.

- Det er utfordrende å motivere medlemmer i konflikt. Ikke minst når den blir langvarig. Men vi har sett at de streikende har blitt ivaretatt på en fin måte. Det er alltid ting som kan gjøres annerledes, men jeg tror vi kan si at dette har vært en veldig bra gjennomføring, sier han.

- Streik er det mektigste våpenet vi kan ta i bruk, og fakta er at vi svært ugjerne gjør det. Vi skal virkelig ha prøvd alt annet før vi ber medlemmene forlate jobben og ta vestene på. Det er en belastning for alle parter. Berørte arbeidstakere, arbeidsgivere, andre ansatte, men mest av alt brukerne, som kanskje opplever at en undersøkelse de har ventet på i flere måneder blir avlyst. Men av og til er det nødvendig å sette makt bak krava på denne måten. Denne gangen var det slik. Så viktig er spørsmålet om pensjon til de lavest lønte, sier Aas.
Han er glad for at streiken høstet stor støtte fra alle hold, til og med fra de nevnte brukerne.

- De som sto på streikevakt forteller om en rørende støtte fra folk flest. Det betyr at vi har nådd igjennom med vårt budskap, og ikke minst at folk syns det er urettferdig at arbeidsgiverne ikke vil etterkomme det som burde være selvsagt: Alle har rett til å få pensjonsopptjening på lønna si, uansett hvor liten stillingsprosenten er. Og som jeg har sagt ved flere anledninger de siste dagene. Den kampen fortsetter, sier Aas.