Saken, der arbeidsgiverforeningen Spekter stevnet LO Stat i forbindelse med opprettelsen av overenskomst i Norlandia-konsernet, er knyttet til forståelsen av Hovedavtalen. Spekter mener LO Stat opptrådte tariffstridig i forbindelse med opprettelsen av overenskomster i Norlandia-konsernet tidlig i vår.

 I korte trekk dreier striden seg om LO Stat kunne varsle tre separate plassoppsigelser for Norlandia-virksomhetene Barnehage, Pasienthotell og Eldreomsorg, og samtidig avgrense kravet om å avslutte meklingen kun til forretningsområdet Barnehage. Spekter ville ha en felles prosess for alle tre overenskomstene.

I meklingen, som skjedde i mars, ble partene enige om et anbefalt forslag for alle virksomhetene, som medlemmene senere sa ja til i uravstemning, så i realiteten ble stridstemaet aldri satt på spissen. Men Spekter ønsket likevel en avklaring og kjørte saken videre.

Hovedforhandlingene i Arbeidsretten foregikk 1. og 2. juli, og i dag forelå dommen. LO Stat frifinnes, i hovedsak fordi Hovedavtalen ikke har noen klar avtalt begrensning eller andre utrykkelige holdepunkter knyttet til denne problemstillingen ved opprettelse av ny overenskomst. Hvordan Hovedavtalen skal forstås ved revisjon av en allerede inngått overenskomst (tariffoppgjør), er en annen sak, konstaterer Arbeidsretten.