Før forhandlingene i Spekter-området, som Posten er en del av, slo forhandlingsleder Eivind Gran fast at det fantes penger å forhandle om i bedriftene.

Det kunne han – hvis han ønsket det – begrunne med blant annet ledernes lønnsvekst.

I følge tallene til Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU), har lederne i offentlig sektor høyere lønnsvekst enn sine ansatte.

Også lederne i bedrifter som staten har store eierinteresser i, har tradisjonelt hatt god lønnsvekst.

Les hele saken på frifagbevegelse.no