Ved LO Stats hovedkontor i Oslo og ved AIM Norways virksomhet på Kjeller handler det om streik i dag. Ettar at mekleren Bjørn Lillebergen måtte kaste kortene litt før klokka 0200 i natt, ble det klart at 360 ansatte ved statsforetaket AIM Norway (tidligere Forsvarets hovedverksted) tas ut i streik fra i dag.310 av disse er tilknyttet LO-forbundene Fellesforbundet og FLT.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av konflikten.

- Det var en langvarig og komplisert mekling, men vi følte ikke at vi hadde prøvd ut alle muligheter. Det mente åpenbart Spekter, som sa nei til å prøve videre. Derfor er det spesielt å se at de nå er overrasket over utfallet.

- Snakker Spekter usant?

Jeg finner ingen grunn til å karakterisere dette nærmere, men bare konstaterer at vi er vant til større seriøsitet fra Spekters side, sier Lise Olsen.

Les mer om Fellesforbundets reaksjoner her:

Og reaksjonene fra FLT her:http://www.flt.no/Streik+p%C3%A5+AIM.b7C_wRnI2R.ips