Pensjon er gjengangeren i uenigheter mellom LO Stat og Spekter om dagen. Lite tyder på at ansattes organisasjoner og arbeidsgiverne vil finne sammen med det første.

- Jeg konstaterer at Spekter er allergiske mot ansattes medbestemmelse på pensjon, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Gir ikke fra oss retten.

75 prosent av virksomhetene i Spekter har rett til å forhandle om pensjon. En rett ansattes organisasjoner ikke har tenkt å gi fra seg.

- Over hele linja prøver Spekter å ta fra ansatte rettigheter på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Eivind Gran.

Vil ha full styring på pensjon.

LO Stat opplever Spekter pensjonsangrep som en unødvendig inngripen.

- Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.

Dermed må virksomheter omfattet av 11 tariffavtaler benke seg hos riksmekleren, for å lande pensjon.

- Vi har alltid vist vilje til samarbeid og moderasjon når det er nødvendig. Nå er det opp til Spekter å vise vilje til å respektere ansattes rettigheter på pensjon. Vi kan ikke gå på akkord med ansattes lønn og rettigheter, sier Eivind Gran.

Fredag 3. juni behandler forhandlingsutvalget i LO Stat protokollen fra de avsluttende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter, og videre løp mot mekling legges.

Disse skal i mekling.

Her blir det mekling med uenighet om pensjon:

 • Vinmonopolet
 • Ruter
 • Flytoget
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • SIVA, Selskapet for industrivekst
 • Relacom
 • Norlandia Barnehagene
 • AIM Norway
 • Studentsamskipnaden i Bergen
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold

Her blir det mekling på andre saker enn pensjon:

 • Drammen Scener
 • Norlandia Pasienthotell
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • SiO Mat og Drikke

Enighet i Broadnet.

LO Stat og Spekter oppnådde enighet i Broadnet, som eneste virksomhet i de avsluttende forhandlingene i område 9. I Hector Rail og Rehabiliteringssenteret Air ble det enighet før avsluttende sentrale forhandlinger startet.

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak