Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO og Bussbransjeavtalen mellom LO Stat og Spekter går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter og 2456 ansatte i VY Buss i Spekter-området streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Dette er i dag meddelt Riksmekleren, NHO og Spekter.

- Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

Dersom det blir streik fra 11. april, vil en eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes.

I tillegg til 2456 ansatte VY Buss i Spekter-området blir disse bedriftene rammet i NHO-området. LOs streikeuttak er dermed oppe i 26.000 medlemmer. Videre har YS tatt ut 5500 medlemmer innenfor bussbransjen.