Oppslutningen om uravstemningene i forbindelse med tariffoppgjørene kan ikke sies å ha vært god de siste årene. Når godt under halvparten av medlemmene deltar, er det både skuffende og gir grunn til bekymring for LO Stat og de berørte forbund.

Område 9 i Spekter er et "samleområde" med 73 B-deler, og kom i havn etter noen tøffe runder, der LO Stat og Spekter måtte gi både bistand og trå til i avsluttende fase 3-forhandlinger. Det vil si: AIM Norway går i mekling, men "løftes ut" av området. Det spesielle med dette området, er at det sees under ett. Det blir ikke "lukket og godkjent" før alle er i mål.

Resultatet ble sendt ut på uravstemning med svarfrist til Spekter 30. juni. Forbundenes svarfrist til LO Stat er 27. juni, noe som igjen betyr at medlemmene må forholde seg til tidligere datoer enn det. Dette vet de tillitsvalgte.

- Vi ønsker en så høy svarprosent som mulig, for å gi avstemningen god legitimitet. Så min oppfordring er at medlemmene bruker de få minuttene som trengs for å si sin mening, sier Eivind Gran.