Dette ble meddelt Riksmekleren i dag. Drøyt 64 prosent av de som deltok i uravstemningen i Nettbuss sa ja til resultatet.

Oppgjøret i bussbransjen ga solide lønnshopp til medlemmer i en lavlønnsbransje. Gjennomsnittslønna til en bussjåfør vil øke med vel 20 000 til ca 380 000 kroner med virkning fra 1. april i år. Neste år vil gjennomsnittslønna til sjåførene ytterligere øke med ca 14 000 til omlag 394 000. Resultatet av mellomoppgjøret vil komme i tillegg til dette.

LO Stats medlemmer i denne overenskomsten fordeler seg på forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Men det spesielle med bussbransjen er at man forhandler samtidig i Spekter og NHO. Partene er enige om at det er uravstemningsresultatet i begge områdene og alle forbund under ett som skal telle.

Samlet sett ble det ja fra 76,6 prosent av de som deltok i uravstemningen. Men siden deltagelsen var for lav, må den godkjennes i LO og LO Stat. LO Stat har godkjent resultatet, noe også LO vil gjøre.