AV: May Berg, Posthornet

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at oppgjøret denne gangen bare handler om penger. Forhandlingsdelegasjonene til Posten og Postkom har frist til fredag 26. april til å bli ferdig.

Postkoms forhandlingsleder Gerd Øiahals vil ikke gå inn på kravene, men sier at de er i tråd med føringene fra A-delsforhandlingene, hvor det blant annet er lagt vekt på lavlønn/likestilling/likelønn, samt øvrige kriterier i forhold til økonomi, produktivitet og konkurranseevne.

– Dette oppgjøret gir sine føringer, uten at det er noen fasit, sier Øiahals, som ellers viser til at Posten hadde et godt økonomisk resultat i fjor, som de ansatte bør ta del i.