4. september sto Riksmekleren klar til å ta imot LO Stat og Spekter. Nå er floken løst i forhandlinger. 

- Vi har forhandlet fram en ny pensjonsordning og et solid lønnsoppgjør, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Olsen er særlig fornøyd med at partene fikk løst spørsmålet om særaldersgrenser, et godt økonomisk oppgjør på 18.900 kroner i Avinor og  20.000 kroner i Avinor Flysikring. Mange fikk også økt turnustillegg.

- Videre fikk vi gjennomslag for viktige særavtalekrav i begge selskap, sier Lise Olsen.

Partene i Avinor-meklingen tok 29. juni pause i meklingen for å diskutere videre krevende spørsmål rundt pensjon. I denne perioden har partene sammen funnet fram til løsning. Dermed er streikefaren avblåst. Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning.

Her kan du se protokollen fra forhandlingene. (PDF, 837KB)