LO Stat og Spekter jobbet hele onsdag med å finne en løsning på det som er fastlåste forhandlinger i årets tariffoppgjør.

Norsk Lokomotivmannsforbund kom ikke i mål i b-delsforhandlinger med moderselskapet NSB og Norsk Jernbaneforbund opplevde det samme med datterselskapet NSB Trafikkservice.

LO Stat og Spekter måtte natt til torsdag innse at de ikke nådde fram til enighet og oppgjøret går nå til mekling. Dato for denne fastsettes senere.

NSB-området i Spekter består av følgende virksomheter i tilleg til moderselskapet:

CargoNet
Mantena
NSB Gjøvikbanen
NSB Trafikkservice
RailCombi
Terminaldrift

Slik forhandlingsmodellen er i Spekter, går hele området i mekling når det ikke oppnås enighet for alle.