- Vi jobber alltid for en løsning, men jeg må erkjenne at vi står langt fra hverandre. NRK vil ødelegge lønnssystemet og sette urettferdighet i system. Trekker ikke NRK seg på dette kravet, vil faren for streik være overhengende stor, sier Lise Olsen, forhandlingsleder for LO Stat.

LO Stat mekler for medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

NRK vil endre lønnssystem.

I NRK er det i dag hovedsak to lønnssystemer. Ledelsen vil innføre seks forskjellige systemer for lønn. Med kravet endrer NRK spillereglene.

 - I praksis betyr dette NRK vil innføre et system som ikke tar hensyn til hvilken jobb du har eller hvilken stilling du er i. Vi kan ikke se på at de med lavest inntekt skal være med å bidra til at de med høyest lønn skal få mer. Vi kan heller ikke godta at likt arbeid skal gi ulik lønn, sier Lise Olsen. 

NRK vil ramme lavtlønte.

Lavtlønnsgrupper risikerer dårligere lønnsutvikling, med det resultat at lønnsforskjellene øker dramatisk.

 - NRK har rundt 60 yrkeskategorier. Det nye systemet for lønnsforhandlinger vil føre til at to personer som utfører samme jobb kan få vidt forskjellig lønn, og skjevhetene vil bare øke for hvert år, sier Lise Olsen. 

NRK vil kunne styre hvordan lokale tillegg fordeles. 

- Vi mener denne formen for avlønning vil skape mye urettferdighet, og mye støy på arbeidsplassen. Dette er en kynisk måte å drive lønnspolitikk på, sier Lise Olsen.

LO Stat kan ikke akseptere at NRK bevisst går inn for å ramme lavtlønte eller skape urettferdige systemer for lønn. Derfor går dette lønnsoppgjøret til mekling.

Meklingen finner sted hos Riksmekleren i Grensen 3 i Oslo.