Partene slapp dermed å møtes hos Riksmekleren i år. LO Stat og Spekter ble hentet inn for å gi bistand, og seint fredag kveld kom forbundene og NRK fram til en løsning begge kunne leve med.

- Det har vært et tøft oppgjør, men vi har fått 18000 kroner i et generelt tillegg. Det kommer ikke til å ta igjen etterslepet vi har, men dette oppgjøret er bedre enn fjorårets, sier forhandlingsleder Sten Kyrre Killi til NTLs nettsider.

- Vi har også fått gjennomslag for at det skal være samme overtidsbetaling på reise som hjemme. Forskjellsbehandling på dette området har vært svært urettferdig, og vi er glad for å ha ryddet opp i dette, sier forhandlingsleder Killi.

Her kan du lese mer om tariffresultatet i NRK.