LO Stat og Spekter klarte aldri å bli enige om lønnstillegget, og det er hovedgrunnen til bruddet.

- Tilbudet inneholdt for lite penger til at vi kunne si ja, forteller Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder. 

Nestleder i NJF, Kjell Næss, kan ikke godta at ansatte i Mantena får en dårligere lønnsutvikling enn resten av samfunnet.

- Når bedriften ikke er villig til å betale et normalt lønnsoppgjør til NJFs 750 medlemmer i Mantena, blir det mekling og påfølgende streikefare, sier Kjell Næss.

Meklingsdato er ikke bestemt.