LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Der det er uenighet er årsaken i hovedsak lang avstand mellom krav  og tilbud på den økonomiske siden. Her er en kronologisk oversikt over status 16. mai:

1) Opera og orkestere: Brudd i forhandlingene i Den norske opera & ballett. Meklingsfrist 1. juni ved midnatt.

2) Norges Bank: Oppnådd enighet.

3) Avinor: I mekling. Meklingsfrist 8. juni ved midnatt.

4) Lovisenberg Sykehus: Tilhører gruppen helseforetak som har egne frister. Avventer mekling i offentlig sektor (Stat og kommune)

5) Nettbuss: I mekling. Fristen utløper 20. mai ved midnatt.

6) NRK: Oppnådd enighet.

7) NSB: Enighet i konsernet. Døtrene Cargonett og Trafikkservice i mekling.

8) Posten: Oppnådd enighet.

9) Samleområde med totalt 59 virksomheter: Her er det oppnådd enighet noen steder, mens LO Stat og Spekter fortsatt gir bistand i et 20-talls virksomheter. Oversikt antall meklinger vil foreligge i løpet av neste uke.

10) Helseforetakene: Har egne frister. Avventer meklingen i offentlig sektor.