Avinor bekrefter i dag at uttak av denne størrelsen føre til at de fleste av disse flyplassene må stenge i tilfelle streik. Dog ikke OSL og Værnes, siden uttaket er lite. Det er forbundene NTL og EL&IT som organiserer de som vil bli tatt ut i en eventuell streik..

- Vi går inn i denne meklingen med mål om å bli enig og er svært bevisst ansvaret som hviler på oss. Ingen ønsker å streike og dermed øke belastningen ytterligere for folk som skal ut på reise. Men samtidig har også motparten et ansvar for å bidra til å finne en løsning, sier LO Stats forhandlingsleder, Eivind Gran.

Det er Nils Dalseide ved Riksmeklerens kontor som leder meklingene. Det er også han som har ansvaret for å informere om meklingen underveis. LO Stat er på grunn av taushetsplikten avskåret fra å komme med detaljer om det som skjer fram mot fristen.

LO Stats 1 streikeuttak i Avinor/OSL:

Brønnøysund lufthavn Brønnøy 18 stk
Førde lufthavn Bringeland 12 stk
Harstad Narvik lufthavn Evenes 38 stk
Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 26 stk
Leknes lufthavn 16 stk
Ålesund lufthavn Vigra 18 stk
Ørsta-Volda lufthavn Hovden 16 stk
Oslo lufthavn Gardermoen 23 stk
Trondheim lufthavn Værnes 9 stk
Totalt 176 stk

I uttak nr 2 11. juni ligger Sola Lufthavn med 70 medlemmer fra Norsk Tjenestemannslag.

Følgende yrkesgrupper er representert i uttaket:

Elektromontører, brann og havari, renhold, AFIS-fullmektiger (tårn småflyplass), teknikere, lufthavnbetjenter, airport-patrulje, driftssentral personell.

For ytterligere kommentarer: Stein Syrstad, informasjonssjef i LO Stat: tlf 90689882