Under meklingen er det Eivind Gran og Øystein Gudbrands som leder delegasjonen på arbeidstakersiden.

Det er Riksmeklerens folk som har ansvaret for informasjonen ut til offentligheten, men vi vil på våre nettsider komme med mer informasjon når et resultat foreligger. Resultatet vil også bli offentliggjort på forbundets sider:

Ved en eventuell konflikt vil 24 lokførere bli tatt ut i streik. De fordeler seg slik:

• I NSB AS: Oslo, Lillestrøm, Eidsvoll og Bodø

• I NSB Gjøvikbanen AS: Gjøvik, Jaren og Oslo

En streik vil i første omgang få virkning i lokaltogtrafikken på Østlandet, på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen.