LO brøt tarifforhandlingene med NHO 22. mars, og varslet plassfratredelse for de arbeidstakerne i privat sektor som er omfattet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Det berører også Spekter, fordi ansatte i Nettbuss er omfattet av Bussbransjeavtalen og Funksjonæroverenskomsten. Denne avtalen forhandles samtidig mellom LO/LO Stat og NHO/Spekter. Kommer ikke LO Stat og Spekter til enighet i meklingen blir det busstreik.

 

Krevende spørsmål.

- Vi har store og krevende spørsmål på forhandlingsbordet, og opplever liten framdrift. Derfor valgte vi å bryte nå, og be om bistand fra Riksmekleren, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO gikk inn i forhandlingene med følgende krav:

• Tette hullene i AFP-ordningen, sikre sliterne en rettferdig pensjon
• Pensjonsopptjening i Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.
• Sikre dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere
• Økt kjøpekraft til alle, som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn

- Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning i forhandlingene, derfor har det ikke vært noen annen løsning enn å bryte forhandlingene, og koble inn Riksmekleren, sier Hans-Christian Gabrielsen.