Stridens kjerne står om pensjon. Avinor krever blankofullmakt til å få styringsrett over ansattes pensjoner. I praksis vil fullmakten Avinor krever bety at arbeidsgiver ensidig kan endre pensjonsordning, uten at ansatte vet hva innholdet i pensjonsordningen blir. Ansatte har hatt forhandlingsrett på pensjon så lenge selskapet har eksistert.

- Avinor vil ha oss til å akseptere at de kan innføre en ny pensjonsordning når det passer dem. Ansattes organisasjoner har sagt seg villig til å forhandle pensjon, men da må vi vite hva vi skal forhandle om. Denne saken burde vært løst lenge før mekling, sier Lise Olsen, LO Stats forhandlingsleder