71,2 prosent har stemt ja, mens 28,2 prosent har stemt nei. Valgdeltagelsen var på 50,2 prosent.

Slitertillegget.

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren første helgen i april, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera søndag 8. april. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO.

Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning som ikke eksisterer i Spekter-området. Det kunne ført til forskjellige bussbransjeavtale og funksjonæroverenskomst, avhengig om arbeidsgiver er i Spekter eller NHO. LO Stat og Spekter tok pause i meklingen, for å avvente om floken kunne løses i de sentrale forhandlingene i Spekter.

- Nå er den floken løst og medlemmene har stemt ja til forslaget. Dermed vil vi fortsatt ha en likelydende bussbransjeavtale i Spekter og NHO-området, sier Øystein Gudbrands.

Hovedintensjonen er like avtaler.

2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund er tilfreds med at vi fortsatt har to like bussbransjeavtaler.

- Dette har hele tiden vært hovedintensjonen med parallelliteten mellom Spekter og NHO området, at vi skulle ha tilnærmet likelydende bussavtaler. Det har vi fortsatt, sier Dag-Einar Sivertsen.

Her kan du laste ned Riksmeklerens møtebok (PDF) (75KB)