LO Stat meklet på vegne av 700 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). Nå har medlemmene godkjent lønnsoppgjøret i uravstemning. 76 prosent stemte ja, mens 22,3 prosent stemte nei. En liten andel stemte blankt. Valgdeltagelsen var på 66,6 prosent.

- Vi har hatt et lønnsoppgjør i NRK preget av mye støy, blant annet med lokalt brudd og streik for medlemmene i Norsk Journalistlag. LO Stat registrerer at støyen har fortsatt fordi NRK-ledelsen endret lønnsoppgjøret for andre fagforeninger, etter at LO Stats uravstemning var i gang, sier Lise Olsen, forhandlingsleder for meklingen og nestleder i LO Stat.

Ja var ingen selvfølge

Hun er glad for at medlemmene stemte ja, men hadde ikke blitt overrasket over et nei.

- Medlemmene har vist ansvarlighet, og stemt for et anbefalt resultat. Det var ingen selvfølge, slik som årets lønnsoppgjør i NRK utviklet seg, poengterer Lise Olsen.