Ikke alle tenker over det, men meklingsinstituttet er en av de viktigste byggesteinene i den norske modellen. Uten Riksmekleren og hans stab, ville det vært langt flere konflikter enn det er.

-Noen har beskrevet mekling som den norske modellen på sitt vakreste. Det er jeg veldig enig i, men vi er likevel helt avhengig av en løsningsorientert, faglig sterk og ikke minst iherdig mekler for å komme til enighet. Nils Dalseide hadde alle disse egenskapene, sier LO Stat-lederen.

LO Stat-lederen trekker også fram en annen viktig egenskap hos Dalseide: hans lune væremåte og humøret hans.

-Når tarifforhandlinger er kommet så langt som til tvungen mekling, sier det seg sjøl at partene står langt fra hverandre. Når vi går inn i de lokalene i Grensen 3, kjenner vi på alvoret og vet vi at det ligger mye jobb foran oss. Men vi vet også at vi er helt avhengig av en som kan lose oss fram til enighet. Det må være en vi stoler på. Nils Dalseide var en slik mann. Han kunne være veldig bestemt og tøff, men i bunnen lå det en lunhet og en væremåte som ga oss trygghet. Til og med litt humor bød han på, noe som var med på å dempe det alvoret som en mekling preges av. Jeg tror også dette er viktige årsaker til at nesten ingen av hans meklinger endte i streik, sier Aas.

Meklingsinstituttet vil bestå, og det kommer nye meklere. Men LO Stat-lederen er sikker på at Dalseide vil bli husket som en av de fremste.

- Nils vil bli savnet. Våre tanker går til familien og hans nærmeste i dag. Vi lyser fred over hans minne, sier Aas.