Etter to dager hos Riksmekleren landet forhandlingene mellom LO Stat og Spekter for Fagforbundets medlemmer i Unicare Rehabilitiering.

- Etter krevende forhandlinger i over et halvt år, fikk vi enighet etter to dager hos Riksmekleren, forteller Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

Hovedstriden har stått om ansattes pensjoner.