Etter elleve timer mekling på overtid, kom Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet på den ene siden og NHO Transport - Nettbuss/Spekter frem til en meklingsløsning for overenskomstene i bussområdet kl 04.00 natt til mandag.

- Med denne avtalen har vi fått slått fast at bussjåførlønna skal ligge mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi har også fått en reguleringsbestemmelse som gjør at bussjåførene kan holde tritt med industriarbeiderlønna også i mellomoppgjørsårene, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Avtalen innebærer at gjennomsnittslønna til en bussjåfør vil øke med vel 20 000 til ca 380 000 kroner med virkning fra 1. april i år. Neste år vil gjennomsnittslønna til sjåførene ytterligere øke med ca 14 000 til omlag 394 000, bl.a. som et resultat av reguleringstillegget. Resultatet av mellomoppgjøret vil komme i tillegg til dette.

Det spesielle med denne meklingen var at den omfattet områder både i Spekter og i privat sektor. For LO Stat dreide meklingen seg om området Nettbuss (og Borgbuss i Østfold) i Spekter. LO Stats medlemmer i denne overenskomsten fordeler seg på forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet.

- Når flere områder skal samkjøres på denne måten blir naturligvis også meklingen omfattende og tidkrevende. Men det resultatet som nå foreligger gir god uttelling for medlemmene. Det er de som skal stemme over det i en uravstemning, men vi har ikke noe problem med å anbefale dem om å stemme ja, sier Gudbrands.

Når dette skrives mekles det fortsatt i området gods i NHO-området, men der har ikke LO Stat medlemmer.