Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med det andre sektorer har fått.

- Vi er meget fornøyd med å komme i havn med en god avtale for våre medlemmer i Avinor. Dette har vært en svært utfordrende og kompleks mekling, som selvfølgelig ikke foregikk upåvirket av streiken som allerede har preget flytrafikken, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Resultatet, som gjelder NTL og El&ITs medlemmer i Avinor/OSL:

  • Et generelt tillegg til alle på 16000 kroner pr 1.4.
  • en tilleggspott på 1250 pr ansatt til fordeling individuelt og til grupper.
  • For Avinor økning av lørdag- og, søndagstillegg med sju kroner til 35 kroner timen. I OSL skjer denne økningen automatisk.

I Avinor fikk man til flere forbedringer i overenskomsten som er resultatet av prioriterte krav i flere tidligere oppgjør. Blant annet at kveldstillegget i Avinor blir omgjort til fast lønn og dermed pensjonsgivende inntekt.

Ved OSL er man blant annet enige om kompensasjon ved endring av turnus.

SE OGSÅ: Riksmeklerens møtebok

For ytterligere kommentarer:
Eivind Gran, nestleder i LO Stat 95788723
Stein Syrstad, informasjonssjef, 90689882